• ปวช.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า,เครื่องกล
 • งานเขียนแบบหรือมอเตอร์ 1 ปี
 • ห่างจาก อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 30 กิโลเมตร

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Competitive Package
 • Challenging
 • Apply now!

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง หรือสถาปัตยกรรม
 • ประสบการณ์ 4 ปีขึ้นด้านงานเขียนแบบก่อสร้าง

15-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย,หญิง
 • การศึกษาระดับ ปวส. สาขา ก่อสร้าง,โยธา หรือสาขาอื่น
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานก่อสร้าง 3 ปีขึ้นไป

15-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย,หญิง
 • จบศึกษาสาขาก่อสร้าง , โยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุไม่เกิน 40 ปี

15-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส
 • มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งงาน 1-2 ปี

15-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 3 ปีขึ้นไป

15-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์การบริหารงานก่อสร้าง 10 ปี ขึ้นไป

15-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์การบริหารงานก่อสร้าง 10 ปี ขึ้นไป

15-Jan-18

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (มีใบ กว.)
 • ใช้งานโปรแกรม Auto Cad ได้
 • มีประสบการณ์การในการควบคุมงานก่อสร้าง 1 ปีขึ้นไป

13-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
 • ประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • Autocad, Sketch Up, 3D MAX , Photo Shop

12-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบการก่อสร้าง

12-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบตกแต่งภายใน
 • ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ

12-Jan-18

 

Applied
 • จบปริญญาตรี ทางด้านไฟฟ้ากำลัง โยธา และเครื่องกล
 • เพศชาย สัญชาติไทย
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

12-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master's degree in Business Admin
 • 8 years of experience in project sales
 • Have good connections with architects

12-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีพาหนะเป็นของตนเอง (มีใบขับขี่)
 • สามารถอ่านแบบ และเข้าใจแบบก่อสร้างได้
 • ละเอียด รอบคอบ ช่างถาม ช่างสังเกตุ และมีสติ*

12-Jan-18

 

Applied

INTERIOR DESIGNER

Happening Design Company

เมืองนนทบุรี

 • มีพาหนะเป็นของตนเอง (มีใบขับขี่)
 • สามารถนำเสนองาน แก้ไขงาน และอธิบายงานกับลูกค้าได้
 • มีความเป็นมืออาชีพ* อารมณ์ดี ใจเย็น

12-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบคณะสถาปัตยกรรม / ปริญญาตรี
 • กล้าพูด กล้าทำ และกล้าแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี

12-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล