ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-13 จาก 13 ตำแหน่งงาน
  Material World Co., Ltd.'s banner
  Material World Co., Ltd.'s logo
  ปากเกร็ด
  • ปริญญาตรี วิศวกรโยธา เครื่องกล หรือสาขาอื่นๆ
  • ใช้โปรแกรม Auto CAD , 3 D ได้อย่างชำนาญ
  • สามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ได้
  Narai Property Co., Ltd.'s banner
  Narai Property Co., Ltd.'s logo
  บางกรวย
  • วิศวกรรมโยธา
  • เคลียร์แบบก่อสร้าง
  • ควบคุมการก่อสร้าง