• วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล,ไฟฟ้า
 • มีความรู้ในระบบวิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร
 • มีภาวะผู้นำ มีทักษะในการบริหารจัดการ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Architecture or related field
 • Experience in Specification consultant or Project
 • Have a good relationship with Architectures

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • safety
 • มอก
 • ISO

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, aged 35-48 years old.
 • 10 years experience of construction projec manager
 • Knowledge of building products,construction detail

20 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 120k /เดือน

Applied
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
 • สามารถใช้โปรแกรม MS.Office, Auto CAD ได้
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

Maintenance Manager

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • 3 years’ experience in facility engineering
 • 1 year in safety and security management
 • Have experience involving large buildings

16-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, Thai national, age over 30 years
 • Bachelor’s degree Civil Engineering
 • Be able to work in both domestic and international

16-Jul-18

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ค่าทำงานล่วงเวลา

13-Jul-18

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • โบนัสประจำปี
 • ชุดพนักงาน , เบี้ยขยั

13-Jul-18

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ค่าทำงานล่วงเวลา

13-Jul-18

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ค่าทำงานล่วงเวลา

13-Jul-18

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง
 • มีประสบการณ์บริษัทประเมิน
 • มีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล

12-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประเมินราคางานออกแบบตกแต่งภายใน
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ถอดราคาวัสดุและค่าแรง

12-Jul-18

 

Applied
 • surveyor, construction, project control
 • estimate, cost plan, real estate
 • Able to travel

12-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. หรือ สูงกว่า สาขาก่อสร้าง, โยธา ,ไฟฟ้าฯ
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • สถานที่ทำงาน: อ.เมือง นนทบุร

12-Jul-18

THB13k - 30k /เดือน

Applied

QA engineer

Bouygues-Thai Ltd.

ปากเกร็ด

 • Bachelor degree in Civil , QA
 • QA engineer
 • ISO

12-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Site engineer

Bouygues-Thai Ltd.

ปากเกร็ด

 • Bachelor degree in Civil , Architect
 • site engineer
 • Knowledge of construction method.

12-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Civil , Architect
 • draftman AutoCAD
 • Knowledge of construction method.

12-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Civil , survey
 • Ability to write and speak English.
 • construction

11-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 6 ปี
 • มียานพาหนะ เป็นของตนเอง
 • อดทน มีสติ หนักเอาเบาสู้

11-Jul-18

 

Applied
 • ป.ตรี สาขาช่างก่อสร้าง , ไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิกส์
 • สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างสถานที่ หรือต่างสาขาได้
 • มีทักษะด้านการบริหารจัดการทีมงาน

10-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good understanding engineering and technical terms
 • Project Bonus
 • Gas Allowance

09-Jul-18

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้าง ตกแต่ง ต่อเติม อ่านแบบ ถอดแบบได้
 • มีทักษะการประสานงาน และ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • ผ่านประสบการณ์ควบคุมงานตกแต่ง ต่อเติมมาก่อน

05-Jul-18

 

Applied