• รักงานภาคสนาม, สะดวกในการย้ายที่อยู่อาศัยได้
  • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  • เพศชาย วุฒิ ปวส. หรือ สูงกว่า สาขาก่อสร้าง

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 8 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะในการออกแบบและตรวจสอบงานด้านวิศวกรรม

26-May-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่