• ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรโยธา
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • รับผิดชอบงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมและรับผิดชอบในการวางแนว
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • สำรวจงานก่อสร้างในโครงการ ตรวจสอบเครื่องมือ

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน
 • ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงาน
 • ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หรือมีประสบการณ์
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

22-Mar-18

 

Applied
 • การศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หรือมีประสบการณ์
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

22-Mar-18

 

Applied
 • ระดับปริญญาตรี สถาปัตย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความขยัน อดทน
 • มีความคิดเชิงพัฒนา และขยันเรียนรู้อยู่ตลอด

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี
 • สามารถทำงานภายใต้การกดดันได้ดี
 • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

16-Mar-18

 

Applied

Site Engineer

Capital J Co., Ltd.

นครราชสีมา

 • สามารถออกแบบและทำรายการคำนวนโครงสร้างได้
 • สามารถทำงานประสานกับผู้รับเหมาได้ดี
 • วุฒิ วศบ.โยธา (มีใบ กว จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถออกแบบและทำรายการคำนวนโครงสร้างได้
 • สามารถทำงานประสานกับผู้รับเหมาได้ดี
 • วุฒิ วศบ.โยธา (มีใบ กว จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

16-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล