• วิศวกร
 • Civil Engineer
 • สถาปัตย์กรรม

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา วศ.บ.โยธา มีใบประกอบวิชาชีพ (ใบ กว.)
 • สามารถปฏิบัติงานที่ Site งาน ต่างจังหวัดได้
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมหน้างานอย่างน้อย 2 ปี

23-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ด้านงานขายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอย่างน้อย 1 ปี
 • ปริญญาตรี วศ.บ โยธา หรือปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีรถยนต์ส่วนบุคคล

23-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • โฟร์แมน
 • มีประสบการณ์งานผลิต Precast Wall
 • สามารถไปปฏิบัติงานที่โรงงานสาขาเชียงรากน้อยได้

23-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • ป.ตรี โยธา (มีใบ กว.ทางบริษัทจะมีเบี้ยเลี้ยงพิเศษ)
 • สามารถขับรถยนต์ได้

19-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Solid procurement experience with real estate
 • Strong in managing procurement team
 • real estate and construction business

19-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วศ.บ.โยธา
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Auto cad, 3D, Allplan
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์ Precast Wall

19-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied