ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 40 ตำแหน่งงาน
  SONOMA CO., LTD.'s banner
  SONOMA CO., LTD.'s logo
  จังหวัดอื่นๆTHB 70K - 89,999 /เดือน
  • โอกาสเติบโตไปพร้อมกับบริษัท
  • มีประสบการณ์ด้านงานหน้าสนามอย่างน้อย 10 ปี
  • สามารถวางแผนงาน ตรวจสอบ จัดงานหน้าสนามให้ลุล่วงได้
  Ritta Co., Ltd.'s banner
  Ritta Co., Ltd.'s logo
  จังหวัดอื่นๆ
  • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา (มีใบ กว.)
  • มีประสบการณ์ในการบริหารงาน อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  • สามารถเดินทาง หรือทำงานในต่างจังหวัดได้
  Ritta Co., Ltd.'s banner
  Ritta Co., Ltd.'s logo
  จังหวัดอื่นๆ
  • ควบคุมงานติดตั้งระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ไฟฟ้า
  • มีความรู้ในด้านงานโครงสร้างอาคารและงานระบบ
  • มีประสบการณ์ด้านงานระบบอาคารสูง
  Reeracoen Recruitment Co., Ltd.'s banner
  Reeracoen Recruitment Co., Ltd.'s logo
  จังหวัดอื่นๆ
  • มีประสบการณ์ QC/QS/Engineer Construction
  • มีประสบการณ์ ดูแล บริหารทีม อย่างน้อย 5 ปี
  • ปริญญาตรีด้านวิศวกรรม
  Ritta Co., Ltd.'s banner
  Ritta Co., Ltd.'s logo
  จังหวัดอื่นๆ
  • มีประสบการณ์ทำงาน 8 ปีขึ้นไป
  • ปริญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ ไฟฟ้า
  • ปริญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
  Thai Shinryo Limited's banner
  Thai Shinryo Limited's logo
  จังหวัดอื่นๆ
  • Bachelor Degree in Instrumentation Engineering
  • Experienced in EPC Project
  • work for design,engineering, in construction works
  ถัด ไป