• วิศวกร
 • Civil Engineer
 • สถาปัตย์กรรม

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Quality Control, Compliant Management
 • Housing Technology, Window and Door Installation
 • Pursue Growth and Team Player

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา วศ.บ.โยธา มีใบประกอบวิชาชีพ (ใบ กว.)
 • สามารถปฏิบัติงานที่ Site งาน ต่างจังหวัดได้
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมหน้างานอย่างน้อย 2 ปี

16-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ด้านงานขายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอย่างน้อย 1 ปี
 • ปริญญาตรี วศ.บ โยธา หรือปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีรถยนต์ส่วนบุคคล

16-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • โฟร์แมน
 • มีประสบการณ์งานผลิต Precast Wall
 • สามารถไปปฏิบัติงานที่โรงงานสาขาเชียงรากน้อยได้

16-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วศ.บ.โยธา
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Auto cad, 3D, Allplan
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์ Precast Wall

12-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์/พื้นฐานด้านบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า
 • เปรียบเทียบราคา/คุณลักษณะ ในงานที่ตนรับผิดชอบ
 • สามารถทำงานออกต่างจังหวัด

12-Oct-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Civil Engineering
 • 3 years of experience similar role in construction
 • Experience in preparing structural design

08-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied