• เขียนแบบอาคารทั่วไป อาคารขนาดใหญ่
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • ถ้าเป็นคนในพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Architect / สถาปนิก

AAA HOUSE ENGINEERING CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • เขียนแบบบ้าน Autocad
 • เขียนแบบบ้าน Sketch up
 • ถอดแบบรายการวัสดุ

15-Jun-18

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • โบนัสประจำปี
 • ท่องเที่ยวประจำปี

14-Jun-18

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • โบนัสประจำปี
 • ท่องเที่ยวประจำปี

14-Jun-18

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • โบนัสประจำปี
 • ท่องเที่ยวประจำปี

14-Jun-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Degree or Master with related field (Civil or MBA)
 • 5-7 years’ experience in sales or marketing
 • Good command English and computer literacy

13-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย อายุ 35-40 ปี/สัญชาติไทย/ประสบการณ์ 5 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์การบริหาร และควบคุมงานอาคาร บ้านเดี่ยว

12-Jun-18

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30-38 ปี สัญชาติไทย มีประสบการณ์
 • จบปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมการออกแบบ งานก่อสร้าง

12-Jun-18

 

Applied

Engineer / วิศวกร

AAA HOUSE ENGINEERING CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • สามารถคิดคำนวณออกแบบโครงสร้างได้
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่ และมีความกระตือรือร้น

12-Jun-18

 

Applied