• วุฒิปวช. ปวส. สาขาช่างสำรวจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปีขึ้นไป
  • สามารถเดินทางทำงานต่างจังหวัดได้

17-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • มีความขยัน ซื่อสัตย์ และอดทนในการทางาน
  • มีความขยัน ซื่อสัตย์ และอดทนในการทางาน
  • มีความละเอียด รอบคอบ ในการทางาน

10-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • มีความขยัน ซื่อสัตย์ และอดทนในการทางาน
  • มีความขยัน ซื่อสัตย์ และอดทนในการทางาน
  • มีความละเอียด รอบคอบ ในการทางาน

10-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่