• จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาวิศวกรรมโยธา)
  • มีใบประกอบวิชาชีพ กว. (จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • สามารถเขียนโปรแกรม Photoscape ได้

22-Oct-18

 

Applied
  • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาวิศวกรรมโยธา)
  • มีใบประกอบวิชาชีพ กว. (จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • สามารถเขียนโปรแกรม Photoscape ได้

18-Oct-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่