• วุฒิการศึกษาวิศวกรรมโยธาก่อสร้างหรือสาขาเกี่ยวข้อง
  • ควบคุม ดูแลงานก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
  • จัดซื้อ – จัดจ้าง การควบคุมงบประมาณ และ ราคา

09-Jul-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่