QA CIVIL ENGINEER

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Good command of English
 • Bachelor’s degree
 • Must have at least 5 years of experience

16-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความกระตือรือร้นและรับผิดชอบงานสูง
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

14-Mar-18

 

Applied
 • ปวช, ปวส สาขาเครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการทำงาน 5 ปี ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบสูง, มีทักษะการสื่อสารที่ดี

14-Mar-18

 

Applied
 • ปวช./ปวส. ทางด้านเครื่องกล เครื่องยนต์ ไฟฟ้า
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ช่างเขียนแบบ (Draft Man) ช่างซ่อมเครื่องจักรกล

14-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล