• วุฒิการศึกษา วศ.บ.โยธา
  • สามารถปฏิบัติงานที่ Site งาน ต่างจังหวัดได้
  • มีประสบการณ์ในการควบคุมงาน Precast Wall

13-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุ 30 - 40 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป

11-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่