• วุมิ ปวช. ปวส. สาชาช่างกลโรงงาน ช่างเขียนแบบ
  • วุมิ ปวช. ปวส. สาชาช่างกลโรงงาน ช่างเขียนแบบ
  • มีความรู้พื้นฐาน MS.Word และ MS Excel

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • ใช้โปรแกรมด้านวิศวกรรมเป็น
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-3ปี

18-Oct-18

 

Applied
  • วุฒิปวช. ปวส. สาขาช่างสำรวจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปีขึ้นไป
  • สามารถเดินทางทำงานต่างจังหวัดได้

17-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่