• ควบคุมงานบริหารงานก่อสร้างวิศวกรรมงาน
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี วุฒิ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 • ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (ใบ กว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหาร ยอดขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • บริหาร โครงการ ในเขตที่รับผิดชอบ
 • พัฒนาระบบการจัดการและการบริหารพนักงานทุกคน

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สวัสดิการ: เงินเดือน ผลประโยชน์เพิ่มเติม โอกาสความ
 • สวัสดิการ: เงินเดือน ผลประโยชน์เพิ่มเติม โอกาสความ
 • สวัสดิการ: เงินเดือน ผลประโยชน์เพิ่มเติม โอกาสความ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 13k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เงินเดือน สวัสดิการ โอกาสความก้าวหน้า
 • เงินเดือน สวัสดิการ โอกาสความก้าวหน้า
 • เงินเดือน สวัสดิการ โอกาสความก้าวหน้า

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เงินเดือน สวัสดิการ โอกาสความก้าวหน้า
 • เงินเดือน สวัสดิการ โอกาสความก้าวหน้า
 • เงินเดือน สวัสดิการ โอกาสความก้าวหน้า

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Managing site construction work
 • Planning and inspecting the construction
 • Handover and control to rectify defect to operator

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุงานอย่างน้อย 5ปี
 • ความท้าทาย
 • โอกาสความก้าวหน้า

19-Mar-18

 

Applied
 • เงินเดือน สวัสดิการ โอกาสความก้าวหน้า
 • เงินเดือน สวัสดิการ โอกาสความก้าวหน้า
 • เงินเดือน สวัสดิการ โอกาสความก้าวหน้า

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สำรวจและประเมินราคาค่าก่อสร้าง
 • ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่าในสาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (กว)

19-Mar-18

 

Applied
 • Project Manager
 • Construction Management
 • งานบริหารโครงการก่อสร้าง

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Supervise construction projects progress
 • Surveying sites
 • Liaising with other

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิศวกรโยธา
 • ควบคุมงานก่อสร้าง
 • โครงการบ้านจัดสรร

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร,ประมาณราคา
 • ประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูง อย่างน้อย 3 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา

16-Mar-18

 

Applied
 • สามารถดูแล ควบคุมหน้างาน งานก่อสร้างได้
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.หรือเทียบเท่า สาขาก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี

16-Mar-18

 

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขาช่างก่อสร้าง
 • ทำเอกสารเขียนรายงานและใช้คอมพิวเตอร์ไปรแกรม

15-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาก่อสร้าง หรือสถาปัตยกรรม
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ (มีใบอนุญาตขับขี่)
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาก่อสร้าง หรือสถาปัตยกรรม
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ (มีใบอนุญาตขับขี่)
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Mar-18

 

Applied
 • ปวส.หรือสูงกว่า สาขาก่อสร้าง สถาปัตย์
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความกระตือรือร้น รักความก้าวหน้า

12-Mar-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมโยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

12-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล