• วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการควบคมุงานพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปฏิบัติงานที่จังหวัดเชียงใหม่

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาตร์
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีใบ กว. จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถจัดการและควบคุม ผู้รับเหมาก่อสร้างได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนและได้คุณภาพ
 • ลดการสูญเสียจากการผลิต
 • ควบคุมการทำงานของคนงานให้ประสิทธิภาพและปลอดภัย

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลายก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้

17-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • วุฒิการศึกษา ปวส. โยธา/ก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • สามรถใช้โปรแกรมCAD ได้

17-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขา สถาปัตย์
 • สามารถเขียนแบบ Auto Cad ได้ และมีความคิดสร้างสรรค์
 • มีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาโยธา ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความกระตือรือร้น เสมอ

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขา สถาปัตย์ หรือ ตกแต่งภายใน
 • ทำ 3D ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขา สถาปัตย์
 • สามารถเขียนแบบ Auto Cad ได้ และมีความคิดสร้างสรรค์
 • ออกแบบงานตกแต่งภายใน ออกแบบประเมินราคา

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1-3 ปี
 • สามารถดูแบบงานก่อสร้างได้

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • potential customer on site for Fabrication process
 • door and window
 • the project of external installation and customer

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถควบคุมงานได้ดี
 • ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง

15-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถออกไปประชุม หรือออกไซต์งานได้
 • ออกแบบบ้าน

15-Jan-18

 

Applied
 • เขียนแบบ/ออกตรวจหน้างาน
 • ปวส. สถาปัตย์/โยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถขับรถยนต์ได้

15-Jan-18

 

Applied
 • ออกดูหน้างาน ทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • ปวส. โยธา สถาปัตย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา

15-Jan-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการไม่น้อย 3 ปี
 • บริหารจัดงานภายในสาขา ที่มีพนักงานประจำ
 • บริหารการขายสินค้าต่างๆ

15-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ก่อสร้าง
 • เพศชาย อายุ 23 ถึง 35 ปี
 • ดูแลกำกับงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย

13-Jan-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด ก่อสร้าง
 • ทีมรับเหมาดูแลและก่อสร้างงานที่ทางบริษัทประสานให้

13-Jan-18

 

Applied
 • ประจำไซต์งานก่อสร้าง
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (มีใบก.ว.)
 • มีประสบการณ์ในงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 5 ปี

12-Jan-18

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้าง
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การด้านงานก่อสร้าง

12-Jan-18

 

Applied
 • สามารถเข้ากะและทำโอทีได้ มีความอดทน
 • ประกันสังคม โบนัส
 • เงินช่วยเหลือพิเศษ บุตรและบิดามารดา

12-Jan-18

 

Applied
 • ควบคุมคุณภาพ งานก่อสร้าง
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบ
 • วุฒิการศึกษา ปวส.

11-Jan-18

 

Applied
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • ถ้ามีใบประกอบวิชาชีพ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

09-Jan-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบในการทำงาน
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

09-Jan-18

 

Applied
 • Project design and specifications creation
 • Logging and reporting of all EMS systems
 • A minimum of 5 years in Zipline adventure

05-Jan-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล