ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  Millimed Co., Ltd.'s banner
  Millimed Co., Ltd.'s logo

  วิศกรโยธา

  Millimed Co., Ltd.
  เชียงราย
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
  • ผ่านงานด้านวิศวกรรมโรงงานอย่างน้อย 3 ปี
  • โบนัส,ปรับค่าจ้าง,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,อบรม/สัมมนา
  US Embassy Bangkok's banner
  US Embassy Bangkok's logo

  Mechanic (Building Trades)

  US Embassy Bangkok
  เชียงใหม่
  • 3 years’ direct experience in building
  • Must be highly skilled in the ability to operate
  • Ability to drive and a local driver’s license