• วุฒิการศึกษา ปวส. โยธา/ก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • สามรถใช้โปรแกรมCAD ได้

16-Mar-18

 

Applied
 • วางแผนการก่อสร้าง
 • จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา
 • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

16-Mar-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบในการทำงาน
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

16-Mar-18

 

Applied
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • ถ้ามีใบประกอบวิชาชีพ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

16-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • รับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • สนใจและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวช. หรือ ปริญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานระบบของอาคารขนาดใหญ่
 • มีประสบการณ์ 5-10 ปี

15-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิปวช.หรือปริญาตรีสาขาโยธาก่อสร้างสถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานโครงสร้าง
 • มีประสบการณื 5-10 ปี

15-Mar-18

 

Applied

สถาปนิก

PPSN Co., Ltd.

เชียงใหม่

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ 5-10 ปี

15-Mar-18

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา,งานก่อสร้าง
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ใบ กว.)
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5-10 ปี

15-Mar-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5-10 ปี
 • มีความสามารถด้านโปรแกรมเขียนแบบ AUTOCAD
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ กว.)

15-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • มีความรับผิดชอบสูงในการทำงาน
 • วิศวกรโยธา ประจำเชียงราย

15-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • มีความรับผิดชอบสูงในการทำงาน
 • วิศวกรโยธา ประจำเชียงราย

15-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1-3 ปี
 • สามารถดูแบบงานก่อสร้างได้

14-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ในวิชาช่างเขียนแบบ
 • มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้งาน

14-Mar-18

 

Applied
 • Area Sales Executive - (ภาคกลาง)
 • At least 3-5 year sales experience in construction
 • Available for 2 years Roration nationawide

13-Mar-18

 

Applied
 • ควบคุมคุณภาพ งานก่อสร้าง
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบ
 • วุฒิการศึกษา ปวส.

13-Mar-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงาน 8 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์บริหารโครงการ ไม่น้อยกว่า 3-5 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

12-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ก่อสร้าง
 • รักงานภาคสนาม ประจำโครงการบ้านจัดสรร
 • ประกันสังคม โบนัส ค่าล่วงเวลา

12-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รักงานก่อสร้างขนาดเล็กใหญ่มีหลายไซต์ในเชียงใหม่
 • งานสนุกเงินดีมาโตไวไปพร้อมกับองค์กร
 • เดินทางได้สะดวกรวดเร็วรถยนต์รถเครื่องไปได้หมด

11-Mar-18

THB10k - 16k /เดือน

Applied
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปีขึ้นไป
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มีความเป็นผู้นำ และมนุษยสัมพันธ์ดี

09-Mar-18

 

Applied
 • potential customer on site for Fabrication process
 • door and window
 • the project of external installation and customer

03-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล