• EPC Project for Oil & Gas
 • Civil Engineer
 • Design Engineer

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หัวหน้างานความปลอดภัย Safety Supervisor
 • เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย Safety Officer
 • EPC Construction

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม PLC /Auto CAD ได้
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ

16 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Management
 • Safety System
 • Inter communication

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้พื้นฐานเรื่องสาย“งานก่อสร้าง”
 • เรียนรู้ ,เข้าใจ และยอมรับธุรกิจของบริษัทฯ ได้ดี
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป, ความรับผิดชอบสูง, วุฒิปริญญาตรี

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Degree in Engineering or Architecture
 • Good command of English
 • Own car with driving license

17-Oct-18

 

Applied
 • ปวส.ช่างก่อสร้าง หรือปริญญาตรี สาขาวิศวโยธา
 • วิศวกรหน้างาน ควบคุม และวางแผนการทำงาน
 • มีบุคลิคภาพความเป็นผู้นำ และเป็นผู้ประสานงานที่ดี

17-Oct-18

 

Applied
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • เขียนAutoCAD ได้ดี

17-Oct-18

 

Applied
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • เขียนAutoCAD ได้ดี

17-Oct-18

 

Applied
 • โบนัสประจำปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • กองทุนประกันสังคม

17-Oct-18

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขาการโยธา, ก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานผลิตหรือติดตั้งชิ้นงาน
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

17-Oct-18

 

Applied
 • Senior Civil Engineer
 • 3 years of experience in construction
 • Location: Chonburi

16-Oct-18

 

Applied
 • Construction ,Manager ,Refinery,conceptual
 • Plan, Direct and Control the operation of project
 • construction activities such as traffic and transp

16-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.
 • มีประสบการณ์ด้านงานบำรุงอาคาร อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ

16-Oct-18

 

Applied
 • 5 years +
 • Opportunity to go abroad
 • Base in Rayong

16-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Plan,Direct,Operation,Surveillance,Refinery
 • project consortium, government entities,Control
 • Monitor ,manage, site construction ,project

16-Oct-18

 

Applied
 • ควบคุมการก่อสร้างสิ่งต่าง ๆ
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้หากมีงานไกลๆ
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานก่อสร้าง

16-Oct-18

 

Applied
 • วางแผน จัดระบบงาน ควบคุมการก่อสร้าง
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้หากมีงานไกลๆ
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานโครงสร้าง

16-Oct-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านอาคารชุด / คอนโดมิเนียม
 • ประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุง : 3-5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในงานช่างอาคาร

15-Oct-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านอาคารชุด คอนโดมิเนียม
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป (ทุกสาขา)
 • มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในงานช่าง เช่น ไฟฟ้า

15-Oct-18

 

Applied
 • degree or higher in Civil Engineering
 • 3 years of progressively related experience
 • Good command of English (TOEIC > 400 )

15-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวช.-ป.ตรี สาขางานก่อสร้าง หรือโยธา
 • มีประสบการณ์งานโฟร์แมน
 • งานควบคุมงานก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Oct-18

 

Applied
 • Good command in English, Active Personality
 • Can work at construction area
 • Knowledge of building construction is advantage

12-Oct-18

 

Applied
 • Rigger,Construction Rigger,Oil and Gas
 • Experience for platform,yard
 • Lifting gear, module

12-Oct-18

 

Applied
 • Minimum of 5 years’ experience.
 • Civil Engineer with a level 1 or 2 license.
 • Able to work 6 days / week.

12-Oct-18

 

Applied
 • ปริญญาโท: Survey Engineering
 • ออกแบบโครงสร้าง ะปรับปรุงฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศ
 • สนับสนุนข้อมูล, วิเคราะห์, จัดทำแผนที่, สำรวจพิกัด

12-Oct-18

 

Applied
 • ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบ คำนวนโครงสร้าง
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad / Microsoft office ได้ดี

11-Oct-18

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 - 40 ปี
 • ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคในงาน
 • ปวส. ก่อสร้าง

11-Oct-18

THB13k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Interior Designer
 • Attractive benefits with future career path
 • Based in Pattaya

11-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานเดือนสูง
 • พิจารณาความก้าวหน้าทุกปี
 • บริษัทมั่นคง ทำงานได้ระยะยาว

10-Oct-18

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Architect
 • Interior Designer
 • Pattaya based

10-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ออกแบบ ควบคุมงาน การจัดการงานก่อสร้าง
 • วุฒิการศึกษาปวส.-ปริญญารตรี
 • ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป

09-Oct-18

 

Applied
 • ควบคุมดูแลหน้างาน ประสานงานกับเจ้าของงาน
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป

09-Oct-18

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมงานก่อสร้าง, เช็คงานผู้รับเหมา, อ่านแบบได้
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาการก่อสร้าง

09-Oct-18

THB10k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied