• วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
  • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
  • หากมีประสบการณ์ในการทำงานก่อสร้าง

23-Mar-20

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีความเข้าใจในงานก่อสร้าง
  • เขียนแบบผ่าน Layout

18-Mar-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่