Engineer/ วิศวกร

P.ARCHITECT & CONSTRUCTION CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป
  • มีความรู้ในด้านการออกแบบและสามารถคุมงานก่อสร้างได้

16-Mar-18

 

Applied
  • ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป
  • มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ สุจริต
  • มีความรู้ด้านการเขียนแบบได้เป็นอย่างดี

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Foreman/โฟร์แมน

IDM (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • มีประสบการณ์ในการทำงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
  • ตรวจสอบประเมินผลงานก่อสร้างที่ผู้รับเหมาดำเนินการ
  • มีใบประกอบวิชาชีพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

12-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล