ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 78 ตำแหน่งงาน
  Gulf Energy Development Public Company Limited's banner
  Gulf Energy Development Public Company Limited's logo
  ปทุมวัน
  • To join of the leading power & utilities producer
  • To be a part of FAST-GROWING company
  • Development programs & career opportunities
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo
  พญาไท
  • ออกแบบ ปรับปรุงพื้นที่ทำงานให้ตรงตามเป้าหมายองค์กร
  • พัฒนา สร้างพื้นที่ทำงานที่สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร
  • บริหารจัดการ แก้ปัญหา สร้างความเข้าใจการใช้พื้นที่
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • วุฒปวช./ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม
  • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุง 1-2 ปี
  • มีความรู้เรื่องการซ่อมบำรุงเป็นอย่างดี
  สำนักบริหารระบบกายภาพ, Chulalongkorn University's banner
  สำนักบริหารระบบกายภาพ, Chulalongkorn University's logo
  ปทุมวัน
  • เงินเดือน 21,600 - 32,400 THB
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
  Three Sakul Co., Ltd.'s banner
  Three Sakul Co., Ltd.'s logo
  ราษฎร์บูรณะ
  • วิศวกรโยธา สามัญวิศวกรโยธา(สย.) ประสบการณ์ 5-10 ปี
  • เงินเดือน สวัสดิการมากมายและจัดท่องเที่ยวประจำปี
  • จัดอบรมเพิ่มทักษะตรงตามความต้องการในตำแหน่งงาน
  American Embassy Bangkok's banner
  American Embassy Bangkok's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Degree in Architectural, Mechanical, Electrical
  • 2 years of experience in Architectural related
  • Knowledge of architecture principles and practices
  Studio Perception Co.,Ltd.'s banner
  Studio Perception Co.,Ltd.'s logo
  ปทุมวันTHB 30K - 44,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์ในการคุมงานก่อสร้าง 3 ขึ้นไป
  • มีความเป็นผู้นำ มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
  • มีความรับผิดชอบ มีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาได้ดี
  ถัด ไป