• ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คำนวณวัสดุ เวลา และราคาของค่าแบบก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ด้านอาคารสูงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bonus 3-4 mnths, Medical Ins, Provident Fund, etc.
 • Mechanical and Electrical System Construction
 • At least 3 yrs experience in Construction

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bonus 4 mths.,Med Ins.,OT,Prvd F.,Housing etc.
 • Construction Service Provide Company
 • Exp. in Electrical Engineer in Construction Co.

23-Sep-17

 

Applied
 • Manage unique 23.5km bike track facilities
 • Competitive salary, flexible work environment
 • Motivated individual for leadership manager role

22-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เขียนแบบงานระบบ M&E
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน

22-Sep-17

 

Applied
 • civil engineer, civil, structure, construction
 • English, CAD, installation, buidling, project
 • project management, site, site engineer

22-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male,30-33yrs, Bachelor's degree in Civil Engineer
 • Over 8 year working exp.as Civil engineer
 • Driver's license, Exp in Construction company

22-Sep-17

 

Applied
 • Bonus 3 mths., COLA, Housing, Meal, Med Ins., etc.
 • A famous construction company
 • Exp. as a civil engineer over 7 yrs.

21-Sep-17

 

Applied
 • ปวส-ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่่ยวข้อง
 • สามารถอ่านแบบและถอดแบบได้
 • มีประสบการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 23-35 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ปวช.-ปวส.โยธา / ก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป

20-Sep-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • สาขาสำรวจ ,ประเมินราคา ,สาขาไฟกำลัง ,สาขาเครื่องกล
 • มีทักษะเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์

20-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 50 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านก่อสร้าง สถาปัตยกรรม
 • วุฒิการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือสาขาอื่น

20-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21-35
 • การศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขา โยธา
 • ก่อสร้าง หรือสาขาอื่นที่มีความสนใจในงานก่อสร้าง

20-Sep-17

 

Applied
 • Bonus 3-5 mnths, Provident Fund, Medical Support
 • Mechanical & Electrical System Construction Compan
 • At least 8 yrs experience in Construction

20-Sep-17

 

Applied
 • good communication skill and leadership
 • experience in factory field
 • own transportation is preferable.

19-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bonus 4 mths,Med.Ins.,Prvd.F,OT, Med,Prvd.F.,COLA
 • World Wide General Construction Company
 • Exp. as a Site / Project Engineer

19-Sep-17

 

Applied
 • Bonus 4mths, Med Ins, Meal, Housing, Prvd F,OT Pay
 • International Sub Contractor
 • Fresh graduate is welcome

19-Sep-17

 

Applied
 • Manage road construction and maintenance
 • Bachelor’s or Master’s degree in Civil Engineering
 • Minimum 15 years’ experience in Asphalt road

19-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ADVANCE PREFAB CO.,LTD
 • Bangna, Samutprakarn or BanBueng, Chonburi
 • ADVANCE PREFAB CO.,LTD. is a subsidiary of NWR

19-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีประสบการณ์
 • มีความรับผิดชอบ

19-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา

19-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปวช. ปวส. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง

19-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล