• วิศวกร
 • Civil Engineer
 • สถาปัตย์กรรม

17-Oct-18

 

Applied
 • Quality Control, Compliant Management
 • Housing Technology, Window and Door Installation
 • Pursue Growth and Team Player

17-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา วศ.บ.โยธา มีใบประกอบวิชาชีพ (ใบ กว.)
 • สามารถปฏิบัติงานที่ Site งาน ต่างจังหวัดได้
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมหน้างานอย่างน้อย 2 ปี

16-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • โฟร์แมน
 • มีประสบการณ์งานผลิต Precast Wall
 • สามารถไปปฏิบัติงานที่โรงงานสาขาเชียงรากน้อยได้

16-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงานตาม site งานได้
 • แก้ไขปัญหาหน้างานสนาม,เช็ค Blowcount

16-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • จบวิศวกรรมโยธา/ก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ผลิตและ/หรือติดตั้งคอนโด 10 ปีขึ้นไป
 • มีใบ กว.(พิจารณาเป็นพิเศษ)

16-Oct-18

 

Applied
 • กำหนดกลยุทธ์ และจัดทำแผนการตลาด
 • ประสบการณ์ในการทำงาน ไม่ต่ำกว่า 10 ปี
 • ประสบการณ์ด้านสินค้าอุตสาหกรรม

13-Oct-18

 

Applied
 • Solid procurement experience with real estate
 • Strong in managing procurement team
 • real estate and construction business

12-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วศ.บ.โยธา
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Auto cad, 3D, Allplan
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์ Precast Wall

12-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์/พื้นฐานด้านบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า
 • เปรียบเทียบราคา/คุณลักษณะ ในงานที่ตนรับผิดชอบ
 • สามารถทำงานออกต่างจังหวัด

12-Oct-18

 

Applied