• ควบคุมงานก่อสร้างให้ได้มาตรฐานตามแบบก่อสร้าง
  • ให้คำปรึกษา/แนะนำ/ทางด้านปฏิบัติแก่ผู้รับเหมา
  • ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างให้ตรงตาม spec

07-Aug-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่