• Good written & spoken English
  • Qualified with ASNT
  • Computer knowledge

18-Aug-17

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขางานก่อสร้าง,โยธา
  • มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง

18-Aug-17

THB13k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล