• วางผังโครงการ จัดงวดงาน ตรวจแบบ ประมาณราคา
  • ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรโยธา
  • มีใบอนุญาตในการเซ็นงานก่อสร้าง (ใบ กว.)

30-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่