• ควบคุมงานก่อสร้างของโครงการ
  • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขา ช่างก่อสร้าง

16-Jan-18

 

Applied
  • Bachelor’s degree in Civil Engineering
  • 3 years of Structural or Civil Supervisor
  • Have the experience for construction on site

15-Jan-18

 

Applied
  • มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปีขึ้นไป
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • รายงานผลการก่อสร้างโครงการ

12-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล