• มีความขยัน ซื่อสัตย์ และอดทนในการทางาน
  • มีความขยัน ซื่อสัตย์ และอดทนในการทางาน
  • มีความละเอียด รอบคอบ ในการทางาน

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • มีความขยัน ซื่อสัตย์ และอดทนในการทางาน
  • มีความขยัน ซื่อสัตย์ และอดทนในการทางาน
  • มีความละเอียด รอบคอบ ในการทางาน

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่