ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  Ritta Co., Ltd.'s banner
  Ritta Co., Ltd.'s logo
  จังหวัดอื่นๆ
  • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป
  • ปริญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ ไฟฟ้า
  • ปริญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์