ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 31 ตำแหน่งงาน
  Landy Home (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Landy Home (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานครTHB 30K - 34,999 /เดือน
  • โบนัส ประกันชีวิตประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • มั่นคงด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท
  • มีค่าน้ำน้ำมัน ค่าสึกเหร่อ Incentive
  Landy Home (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Landy Home (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • โบนัส ประกันชีวิตประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • มั่นคงด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท
  • มีค่าน้ำน้ำมัน ค่าสึกเหร่อ Incentive
  PRTR's banner
  PRTR's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Knowledge in Mid-Price Estimation
  • Proficiency in using Microsoft Office
  • Excellent English Skills
  Selectcon Co., Ltd.'s banner
  Selectcon Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ภูมิรู้การก่อสร้างแน่น
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สื่อสารกับผู้ร่วมงาน ลูกค้าได้ดี
  • ต้องมีพาหนะส่วนตัว
  ถัด ไป