• คุมงานก่อสร้าง
 • ออกแบบอาคาร
 • ทำงานเป็นทีม

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Diploma/Certificate in Engineering
 • At least 5 years on site engineering experience
 • Good communication in English

18-Jul-18

 

Applied
 • ปวส.ก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์บ้านจัดสรร โครงการหมู่บ้าน 3 ปี ขึ้นไป
 • ปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์

16-Jul-18

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรโยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)
 • ประสบการณ์งานโครงการบ้านจัดสรรอย่างน้อย 3 ปี

16-Jul-18

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • อายุ 25-45 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • ปฏิบัติงาน ณ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

15-Jul-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ และอดทนในการทางาน
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ และอดทนในการทางาน
 • มีความละเอียด รอบคอบ ในการทางาน

13-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ และอดทนในการทางาน
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ และอดทนในการทางาน
 • มีความละเอียด รอบคอบ ในการทางาน

13-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied