• วางระบบงานซ่อม-สร้างระบบ
  • มีความรู้ด้านบริหารงานโครงการ
  • สามารถเขียนแบบก่อสร้างอาคาร

17-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล