• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านการขาย
  • ถ้าผ่านบริษัทด้านการก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่

17-Jan-18

 

Applied
  • ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร,ประมาณราคา
  • ประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูง อย่างน้อย 3 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา

16-Jan-18

 

Applied
  • สามารถดูแล ควบคุมหน้างาน งานก่อสร้างได้
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.หรือเทียบเท่า สาขาก่อสร้าง
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี

16-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล