ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  Amorepacific (Thailand) Limited's banner
  Amorepacific (Thailand) Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • บุคลิกดี, มีมนุษยสัมพันธ์และความกระตือรือร้น
  • ประสบการณ์การขายหรือการเป็นหัวหน้างาน 3-5 ปี
  • ดูแลความเรียบร้อยภายในหน้าร้าน
  Amorepacific (Thailand) Limited's banner
  Amorepacific (Thailand) Limited's logo

  Makeup Artist

  Amorepacific (Thailand) Limited
  กรุงเทพมหานคร
  • บุคลิกดี, มีมนุษยสัมพันธ์และความกระตือรือร้น
  • ประสบการณ์การขายหรือการเป็นหัวหน้างาน 3-5 ปี
  • นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ตามความเหมาะสม
  Amorepacific (Thailand) Limited's banner
  Amorepacific (Thailand) Limited's logo

  Beauty Advisor

  Amorepacific (Thailand) Limited
  กรุงเทพมหานคร
  • ให้บริการที่ดีเลิศและให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้า
  • มีความรับผิดชอบและประสบการณ์การขาย
  • บุคลิกดี, มีมนุษยสัมพันธ์และความกระตือรือร้น
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)