• วิศวะเกษตร,เกษตรกลวิธาน
  • Gis,Autocad,Python
  • สามารถใช้และพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร

24-Mar-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่