ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Bayer Thai Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Bayer Thai Co., Ltd.'s โลโก้ของ
  กรุงเทพมหานคร
  • Masters or MBA in Business/Foreign Trade/SCM
  • 10+ years experience
  • Expert in all areas of international trade law
  Peak Business Services Recruitment Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Peak Business Services Recruitment Co., Ltd.'s โลโก้ของ
  ห้วยขวาง
  • Experiences in Sales animal nutrition
  • Experiences in Technical animal nutrition
  • Excellence communication skills and can traveling
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)