• วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาวัตวบาล สัตวศาสตร์
  • มีประสบการณ์ระดับหัวหน้างาน
  • เงินเดือน 15,000 – 18,000 บาท

06-Apr-20

THB13k - 20k /เดือน

Applied
  • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาวิชาสัตวบาล สัตวศาสตร์
  • ความรู้ ความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการฟาร์มโคนม
  • มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร มีความคิดสร้างสรรค์

06-Apr-20

THB30k - 35k /เดือน

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่