ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  GIZ Office Bangkok's Bænnexr̒ k̄hxng
  GIZ Office Bangkok's โลโก้ของ
  ชุมพร
  • University degree in Agricultural Science
  • Minimum 3 years of experience in similar position
  • Good speaking skills at public meetings
  True Corporation Public Company Limited's Bænnexr̒ k̄hxng
  True Corporation Public Company Limited's โลโก้ของ
  ยะลา
  • Social Enterprise
  • พูดภาษายาวีได้
  • สามารถปฏิบัติงานที่จังหวัยะลา ปัตตานี นราธิวาส ได้
  ภาคใต้
  • Wide development opportunities
  • Competitive salary and benefits
  • International work environment
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)