• ปริญญาตรี เกี่ยวกับด้านเกษตร การบริหารจัดการ
  • ประสบการณ์ 3-5 ปี ในด้านการตรวจติดตามระบบการจัดการ
  • ประสบการณ์ด้านการตรวจติดตามระบบการจัดการ เช่น QSHE

27-Mar-20

 

Applied
  • Providing agronomic knowledge to farmers.
  • Work closely with farmers
  • Able to travel across many provinces

26-Mar-20

 

Applied
  • Develop sustainable agriculture and farms
  • Develop agroforestry-regenerative farming practice
  • Able to work travel within regions

26-Mar-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่