ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  GIZ Office Bangkok's banner
  GIZ Office Bangkok's logo
  จังหวัดอื่นๆ
  • 2 years experience in a comparable position
  • Experience in project coordination and implement
  • Understanding of key players and processes
  INTEQC GROUP (IINTEQC SWINE FARM Co.,Ltd.)'s banner
  INTEQC GROUP (IINTEQC SWINE FARM Co.,Ltd.)'s logo
  จังหวัดอื่นๆ
  • ผู้เชี่ยวชาญงานด้านปรับปรุงพันธุ์สุกร
  • ปริญญาโทขึ้้นไป
  • ประสบการณ์เกี่ยวกับงานฟาร์มสุกร