ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-25 จาก 25 ตำแหน่งงาน
  PANYAPIWAT INSTITUTE OF MANAGEMENT's banner
  PANYAPIWAT INSTITUTE OF MANAGEMENT's logo
  ปากเกร็ด
  • งานด้านวิชาการ
  • งานมาตรฐานหลักสูตรและระบบเครดิตแบงก์
  • มีประสบการณ์ด้านงานมาตรฐานหลักสูตรมากกว่า 5 ปี
  PANYAPIWAT INSTITUTE OF MANAGEMENT's banner
  PANYAPIWAT INSTITUTE OF MANAGEMENT's logo
  ปากเกร็ด
  • งานด้านวิชาการ
  • งานด้านทะเบียนและวัดผล
  • มีประสบการณ์ด้านทะเบียนและวัดผลมากกว่า5ปี
  PANYAPIWAT INSTITUTE OF MANAGEMENT's banner
  PANYAPIWAT INSTITUTE OF MANAGEMENT's logo
  ปากเกร็ด
  • อาจารย์การตลาด
  • หลักสูตรป.โท
  • บริหารธุรกิจ
  Equitable Education Fund (EEF)'s banner
  Equitable Education Fund (EEF)'s logo
  พญาไท
  • Software Development Manager
  • ์Network, Hardware, Software
  • พัฒนาซอฟต์แวร์
  Equitable Education Fund's banner
  Equitable Education Fund's logo
  พญาไท
  • Public communication
  • Policy advocacy
  • Communication
  Equitable Education Fund's banner
  Equitable Education Fund's logo
  พญาไท
  • ็ีHuman Resources
  • ็ีHuman Resources Management
  • Human Resources Strategic
  Equitable Education Fund (EEF)'s banner
  Equitable Education Fund (EEF)'s logo
  พญาไท
  • Software Developer
  • พัฒนาโปรแกรม
  • พัฒนาซอฟต์แวร์
  Equitable Education Fund (EEF)'s banner
  Equitable Education Fund (EEF)'s logo
  พญาไท
  • Senior Business Analyst
  • ระบบสารสนเทศ
  • แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรและแผนแม่บท
  Amnuay Silpa School's banner
  Amnuay Silpa School's logo
  พญาไท
  • preparation of materials and equipment for science
  • Maintaining science laboratories
  • General duties in support of the teachers.