ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-19 จาก 19 ตำแหน่งงาน
  TCP Group / Jaikrating Foundation's banner
  TCP Group / Jaikrating Foundation's logo
  บางบอน
  • สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ บริหารโครงการ
  • มีความสนใจเรื่องการพัฒนาองค์ความรู้
  • ทักษะภาษาไทยและอังกฤษในระดับดี (พูด อ่าน เขียน)
  Manpower Group Thailand's banner
  Manpower Group Thailand's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Strong experiences in coaching and training fields
  • Able to develop and implement company courses
  • WFH 4 days a week