• ชาย , หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • รับผิดชอบงานสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย

13-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ตรวจการบ้านวิชาอังกฤษ
  • วุฒิการศึกษาจบปวส.ขึ้นไป
  • หากมีประสบการณ์ทำงานในด้านนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

11-Aug-17

 

Applied
  • สามารถตรวจคณิตศาสตร์ มัธยมต้น และ มัธยมปลาย
  • วุฒิการศึกษาจบปวส.ขึ้นไป
  • หากมีประสบการณ์ทำงานในด้านนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

11-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล