• สามารถตรวจคณิตศาสตร์ มัธยมต้น และ มัธยมปลาย
 • วุฒิการศึกษาจบปวส.ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ทำงานในด้านนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Nov-17

 

Applied
 • ตรวจการบ้านวิชาอังกฤษ
 • วุฒิการศึกษาจบปวส.ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ทำงานในด้านนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Nov-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปั
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ทางคณิตศาสตร์ สอนเลขระดับ ม.ต้น -ปลาย

16-Nov-17

 

Applied
 • ครูสอนภาษาไทย
 • ครูสอนนักเรียนต่างชาติ
 • ครูมัธยม

14-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล