ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-18 จาก 18 ตำแหน่งงาน
  Great Education Service Co., Ltd.'s banner
  Great Education Service Co., Ltd.'s logo
  ระยองTHB 20K - 24,999 /เดือน
  • Fluent in English
  • Be able to work in Rayong
  • High commission with base salary
  Rugby School Thailand's banner
  Rugby School Thailand's logo
  ชลบุรี
  • A relevant musical qualification
  • Experience of working with young musicians
  • Fluent and clear communicator in Thai and English
  Regent Pattaya Campus Management Co., Ltd.'s banner
  Regent Pattaya Campus Management Co., Ltd.'s logo
  ชลบุรี
  • จบการศึกษา สาขาภาษาอังกฤษ
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • คะแนน TOEIC 400 ขึ่นไป
  Sharp Appliances (Thailand) Limited's banner
  Sharp Appliances (Thailand) Limited's logo
  ฉะเชิงเทรา
  • ปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรม, ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในการสอน/ การฝึกอบรม
  • “Can do” attitude, มีทัศนคติเชิงรุก
  Rugby School Thailand's banner
  Rugby School Thailand's logo
  ชลบุรี
  • University degree
  • Minimum of 3 years relevant teaching experience
  • Knowledge of international school will desirable