• จบปริญญาตรี จากสาขาที่เกี่ยวข้องหรือสายวิทย์-คณิต
  • สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างชัดเจน
  • รักเด็ก ใจเย็น ร่าเริง สดใส ยิ้มแย้ม สุภาพ

15-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • 0-5 years of teaching and researching experience
  • Thai or Foreigner also welcome :English Test Score
  • Ph.D. or D. Eng. in related field (B.Eng. in IE)

06-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่