• ระดับปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
  • ประสบการณ์ 10 ปี ขึ้นไป
  • พัฒนาบุคลากร การฝึกอบรม ระบบทรัพยากรบุคคล

15-Nov-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่