ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  VERSO International School's Bænnexr̒ k̄hxng
  VERSO International School's โลโก้ของ

  Executive Secretary

  VERSO International School
  ปริมณฑล-สมุทรปราการ
  • 5 years of experience in educational institution
  • Strong communication in English
  • Ability to interact with expatriates
  Fourtier Consultants Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Fourtier Consultants Co., Ltd.'s โลโก้ของ
  ปริมณฑล-สมุทรปราการ
  • มีประสบการณ์ทำรายงาน EIA
  • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
  • จบปริญญำตรี/ปริญญาโท
  Concordian International School (CIS)/โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน's Bænnexr̒ k̄hxng
  Concordian International School (CIS)/โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน's โลโก้ของ

  ครูสอนวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา

  Concordian International School (CIS)/โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน
  บางพลี
  • เพศชาย/หญิง อายุ ๒๕ ปีขึ้นไป
  • คณะคุรุศาสตร์ เอกสังคมศึกษา / ศิลปศาสตร์
  • มีจรรยาบรรณ และรักในวิชาชีพครู
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)