• มี Teaching License
  • มีประสบการณ์การสอนวิชาภาษาไทยในโรงเรียนนานาชาติ
  • จบปริญญาตรีด้านการสอนภาษาไทย หรือด้านการศึกษา

17-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่