• มีค่าตอบแทนที่เหมาะสม
 • จบสาขาทางด้านคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์การสอน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

05-Aug-20

 

Applied
 • Native - Non Native English Speaker
 • European and Filipino nationality
 • Currently living in Thailand

05-Aug-20

 

Applied
 • Prepare teaching plan, lesson plan
 • Possesses good conduct and teacher spirit
 • 5 years experience in 5 star hotels.

05-Aug-20

 

Applied
 • Can communicate and understand English
 • Has experience in QS high rise, residential
 • Has experience in QS consultant firm before

03-Aug-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่