• ออกแนะแนวนักเรียนนักศึกษา ประจำภาคกลาง
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
  • มีประสบการณ์การทำงานแนะแนวการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี

10-Jul-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่