• ดูแลรับผิดชอบงานบริการข้อมูลความรู้สร้างสรรค์
  • มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบรรณารักษ์
  • มีประสบการณ์และความสามารถในการบริหารจัดการงาน

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • กำหนดทิศทางและกลยุทธในการพัฒนางานบริการความรู้
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์นการทำงานเกี่ยวกับบริหารจัดการ

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล