ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  Ignite The Consultant Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Ignite The Consultant Co., Ltd.'s โลโก้ของ

  Business Development Manager (70-90K)

  Ignite The Consultant Co., Ltd.
  ปทุมวัน
  • 3 years working in Education, or Publishing.
  • Good at of presentation and be good advisor.
  • Good command of English.

  Director of Language Center

  American University Alumni Language Center
  ปทุมวัน
  • Degree in education or a closely related subject
  • Academic management experience
  • Basic understanding of Microsoft Office
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)