ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-8 จาก 8 ตำแหน่งงาน
  Onsmooth Thai Co., Ltd.'s logo

  Planning Supervisor 1 Position

  Onsmooth Thai Co., Ltd.
  เชียงใหม่
  • Problem solving and Flexible skill
  • Experience in ERP, SAP, MRP and Microsoft Office
  • Good command in English both of Spoken and Written
  Rare Beverage Co., Ltd.'s banner
  Rare Beverage Co., Ltd.'s logo

  QA/QC Supervisor

  Rare Beverage Co., Ltd.
  เชียงใหม่
  • FMCG/ Beverage Industry
  • Salary: Starting at THB40,000 - Negotiated
  • Chiang Dao, Chiang Mai
  Atlanta Medicare Co., Ltd.'s banner
  Atlanta Medicare Co., Ltd.'s logo
  เชียงใหม่THB 70K - 119,999 /เดือน
  • โรงงานปลูกและสกัดกัญชาในทางการแพทย์
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ประกันอุบัติเหตุ,โบนัส
  • ปฏิบัติงานที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
  Onsmooth Thai Co., Ltd.'s logo

  Warehouse Supervisor 1 Position

  Onsmooth Thai Co., Ltd.
  เชียงใหม่
  • มีความอดทน ขยัน มีไหวพริบ ทักษะในการตัดสินใจ
  • ยืดหยุ่น และ ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  • การสร้างความร่วมมือและทักษะการพัฒนาบุคลากร