• ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพตามระบบมาตรฐานความปลอดภัย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • มีความสามารถตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารได้

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. วิศวกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานได้อย่างคลองตัว

22-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เทคโนโลยีอาหาร
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ระบบคุณภาพ GMP / HACCP

22-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การจัดการด้านอาหาร
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้งานตามเป้าหมาย

22-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong technical background in product design
 • Willing to travel overseas to meet customers
 • Good English communication and presentation skills

19-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพตามระบบมาตรฐานความปลอดภัย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • มีความสามารถตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารได้

18-Oct-18

 

Applied
 • Educating and training dealers/customers
 • Willing to travel overseas to meet customers.
 • Good English communication and presentation

18-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • General Manager, Engineering
 • Engineering
 • Manufacturing

18-Oct-18

 

Applied
 • ผู้จัดการฝ่ายผลิต
 • เชียงใหม่
 • ศูนย์เรียนรู้กาแฟ

17-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. วิศวกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานได้อย่างคลองตัว

17-Oct-18

 

Applied
 • Product Design
 • design new product or any design processes
 • Develop, test and evaluate theoretical designs

08-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied