ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  Von Bundit Co., Ltd.'s banner
  Von Bundit Co., Ltd.'s logo
  สุราษฎร์ธานี
  • วางแผน และดำเนินการเกี่ยวกับ ISO รับรองมาตรฐาน
  • ตรวจสอบกระบวนการคุณภาพ
  • ประสานงานระหว่างสายงาน ทำงานใกล้ชิดกับผู้บริหาร
  Reeracoen Recruitment Co.,Ltd.'s banner
  Reeracoen Recruitment Co.,Ltd.'s logo
  สุราษฎร์ธานี
  • Knowledge of food manufacturing equipment
  • Good English language skills (spoken)
  • Work location: Surat Thani
  PRTR's banner
  PRTR's logo
  สุราษฎร์ธานี
  • Knowledge of FDA, EU, GMP, ISO & ASTM Standards
  • Knowledge of QA Terminology, Methods, Tools
  • Excellent Communication/Writing Skills in English